top of page
VVT Elevation.jpg

VVT Ellipse

Sector

Water Tower

Location

Värmdö, Sweden

Year

2023

Client

Competition

Area

--

Photographer

Render LLA

VVT Ellipse är ett framträdande exempel på arkitektonisk innovation som omformulerar traditionella vattentorns- och reservoar strukturer till en ny form och konceptuell hållbarhet. Kärnan i detta koncept ligger i förmågan att omdefiniera identiteten för dessa strukturer och använda hållbara material som KL Trä för att uppnå detta mål.

Genom att integrera traditionella former och funktioner med modern design öppnar VVT Ellipse upp för en nygammal matrial teknik i trä som eftersträvars av en skärgådsmiljön. Dess utformning är inte bara estetiskt tilltalande utan också ekologiskt medveten. Genom att minimera ingrepp i den omgivande naturen strävar VVT Ellipse efter att harmonisera med sin plats och minska sin påverkan på miljön.

Huvuddelen av vattenreservoaren är strategiskt fördelad längs den kortare omkretsen av en ellipsformad struktur. Detta koncept möjliggör att den andra halvan eller sidan av ellipsen förblir öppen och inte belastar markytan onödigt. Denna design minimerar mark interventioner och ger platsen ett karakteristiskt uttryck som tydligt riktar sig mot de allmänna områdena i dess närhet. Därigenom skapas en balans mellan funktion och estetik, vilket främjar en inbjudande och ikonisk atmosfär.

Previous

Next

bottom of page